Địa điểm

Saigon Casa Cafe -
Welcome Center

 • A: The Tropicana, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa
 • T: 8:30 - 17:30
 • P: 089 688 9773

Saigon Casa Cafe -
Nam Ki Khoi Nghia

 • A: Số 225 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, HCM
 • T: Mon – Sun | 07:00 am – 10:00 pm
 • P: (028) 3526 8866

Saigon Casa Cafe -
Phạm Ngọc Thạch

 • A: Số 07 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, HCM
 • T: Mon – Sun | 07:00 am – 10:00 pm
 • P: (028) 2525 1199

Saigon Casa Cafe -
Nguyễn Văn Trỗi

 • A: Số 74 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, HCM
 • T: Mon – Sun | 07:00 am – 10:00 pm
 • P: (028) 3535 7766

Saigon Casa Cafe -
NovaWorld Phan Thiết

 • A: NovaWorld Phan Thiết, Thành Phố Phan Thiết
 • T: Mon – Sun | 07:30 am – 06:00 pm
 • P: 0252 3722 666

Saigon Casa Café -
NovaWorld Hồ Tràm

 • A: SH01 - The Tropicana, NovaWorld Hồ Tràm, Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • T: Mon – Sun | 07:00 am – 06:00 pm
 • P: (0254) 377 1666