[ SAIGON CASA CAFÉ TUYỂN DỤNG] Để chuẩn bị chào đón”NGÔI NHÀ SÀI GÒN ĐẶC BIỆT” thứ 6 gia nhập Đại Gia Đình “SAIGON CASA CAFÉ” cần tuyển các vị…